عکس و تصویر روزمعلم روبه تمام معلمای عزیزم که باعث شدن من تااینجایی که هستم،برسم تبریک میگم!!به خصوص ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

علی پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محصور کرد و همگان را با انسانی

آشنا کرد که پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت. میلاد امیر المومنین

حضرت علی بر تمامی مردان  مبارک...

 

نوشتن خوبی هایت در یک جمله نمیگنجد!

   03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000  03600000 03600000 0360000003600000 03600000 0360000003600000 03600000 0360000003600000 03600000 03600000 03600000 0360000016500000بابا سعید16500000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000 03600000

روزت مبارک

 

 

عکس و تصویر ♥اینو به افتخار پدرم میزارم . . . . . . . . . . ...

 

 

عکس و تصویر پدر ...

 


 

 

از نظر یک زن “بی عیب ترین” مرد دنیا پدرشه،“خوش تیپ ترین” مرد دنیا پسرشه،


 

عکس و تصویر پدر.................

 

 

عکس و تصویر همه میپندارند که عکس پدرم را به دیوار خانه ام آویخته ام... اما نمیدانند که ... 

پـــــــــــــدر ...

بـلـنـدتـریـن شــــعــر عــاشـــقـــــــانـه

بـراى یـــک دخــتــر اســت ... 

میپنداشتند قاب عکس پدرم را ...  


یادش بخیر

معلم عزیزم روزت مبارک

عکس و تصویر روز معلم مبارک .