عمریست نقش جان و تنم مشهد الرضاست

اوج تمام پر زدنم مشهد الرضاست

هرجا سوال شد که دلت در کجا خوش است؟

بی اختیار بر دهنم مشهد الرضاست

من مانده ام نماز شکسته برای چیست

وقتی حقیقتا وطنم مشهد الرضاست...

 

عکس و تصویر دلم شکسته، ♡❤ دلم را نمی خری آقا؟ مرا به صحن بهشتَت نمی بری آقا؟ ...

 

میلاد با سعادت عشقمون امام رضا(ع) بر همه ی مسلمانات جهان مبارک

عکس و تصویر ‌ سوگند سر کعبه به دامان تو باشد صد چلۀ دل قبله چراغان تو باشد ...

عکس و تصویر میلاد با سعادت عشقمون امام رضا(ع) بر همه ی مسلمانات جهان مبارک