یادش بخیر اون قدیما اسمش افتاب گردون بود

منم تو باغچه خونمون چند تا کاشتم امسال

البته بعد از حمله گجیشک ها و تارومار کردنشون 2 تا موندن خدارو شکر

ولی...

واسه من فک کنم افتاب ثابت باشه اصلا نمیچرخه 

فک کنم خبرایی هس احتمالا چشش پسر همسایه رو گرفته

یا شلوارش دو تا شده

البته ناقص هم هس

اینم افتاب ثابت من

تقدیم به همه دوستای گلم که تا الان همراهیم کردن