سلام دوستان

امیدوارم ایام به کامتون باشه Smiley

چند روزی میشه که به کسی سر نزدم

یعنی زدما

ولی کامنتام تو وب هیچ کس  ارسال نمیشه

نمیدونم مشکل از کجاس

کسی می دونه چرا اینجوری شده؟؟؟؟؟؟؟؟

منتظرم راهنماییتون هستم