روز دخترو به همه فرشته ها دوستای وبلاگیم تبریک میگم شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

 

خودم روزمو به خودم تبریک میگم 
 
         روزم مبارک

 

دختر که باشی

  مرهم مادر میشی…

عزیز پدر میشی…

  همدرد برادر میشی…

محرم شوهر میشی..
.
.
.
.
ولی حیف که عمه میشی و به باد میری

دلم کمی دختری میخواهد
بی رو سری
بی رو بنده
دلم کمی از ته دل خندیدن میخواهد

بی خجالت
بی نگاه هرزه
دلم کمی باد خوردن به موهایم میخواهد
بی ترس
بی استرس
دلم کمی دویدن در خیابان میخواهد
بی حرف
بی حدیث
دلم کمی نشستن کنار یار میخواهد
بی نگاه
بی تعصب
دلم فقط کمی دختری میخواهد ...