یعنی میخوام محو شم

داعش بیا منو بخور

من نمیتونم کامنت بذارم