بار  دیگر  مهرگان  از  ره  رسید

یادمان  کاویان  از  ره  رسید  

مهرگان  دُردانه  دیرین  ماست

مهرگان  پیشینه  شیرین  ماست

 

   
 
   

   

   

   

خداحافظ ناخن های بلــنــد

خداحافظ لـاک های رنگـآرنگ

خداحافظ خوابیدنای تا لنگ ظـهـر


خداحافظ نت گردی

خداحافظ بیداریای شبونه تا 4 صبح ..

هـعــــــــــــــــی ..

کاش یه ماهه دیگه تابستون تمدید کنن..

آرزوی دخترای مدرسه ای..

از ما که  گذشت

10 سال گذشت و  از روزی که من به اول دبستان رفتم

10 بود که من تو همچین روز و ساعتی مدرسه بودم

هه چه زود گذشت والان 1 مهر 93 من تو خونه نشستم

و مهر جدیدی رو اغاز کردم بدون دانش اموزی

مهری جدید از زندگی

سلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام دانشگاه

من اومدم