عید قربان رو به همه دوستان تبریک میگم

  شکلکـــْـ هایِ هلــن   شکلکـــْـ هایِ هلــن شکلکـــْـ هایِ هلــن   شکلکـــْـ هایِ هلــن شکلکـــْـ هایِ هلــن  

دوستان حساب کردن دیدن تو سال ۱۳۹۸ تعطیلات عید

 فطر میفته سه شنبه و

چهارشنبه؛ پنج شنبه و جمعه هم که اصولا تعطیله،

 میشه چهار روز؛ وفات امام و ۱۵ خرداد هم شنبه و

یکشنبه همون هفتس؛ که دو

شنبه هم حتما میشه بین التعطیلین؛ پنج شنبه و جمعه قبل

وفات امام هم که

تعطیله؛با

این احتساب ۹ روز تعطیلی داریم؛

 

(タイトルなし) のデコメ絵文字(タイトルなし) のデコメ絵文字(タイトルなし) のデコメ絵文字(タイトルなし) のデコメ絵文字(タイトルなし) のデコメ絵文字(タイトルなし) のデコメ絵文字(タイトルなし) のデコメ絵文字


خواستم از حالا بگم برنامه ریزی کنید

  شکلکـــْـ هایِ هلــن   شکلکـــْـ هایِ هلــن شکلکـــْـ هایِ هلــن   شکلکـــْـ هایِ هلــن شکلکـــْـ هایِ هلــن