سلام من به محرم

به غصه و غم مهدی

به چشم کاسه خون

وبه شال ماتم مهدی

 

14_10_25_09_09_26.jpg