داور عزیزم دقت کن

داور عزیزم دقت کن

داور عزیزم دقت کن

 

همه گفتن ارژانتین با 4 شگفت انگیز اومده ولی

5 شگفت انگیز میشدن با میلوراد مازیچ داور صربستانی

ولی عالی بازی کردن دمشون جیز

حقشون نبود بردن بازی تو مشتشون بود