لباس پوشیدم برم بیرون مامانم میگهالان کجا میخوای بری هوا گرمه روزه ام هستی تشنه ات میشه
برو حیاط و بشور.... زبان

/ 9 نظر / 16 بازدید
زرین قلم

[قهقهه][قهقهه][قهقهه]ممنون از حضورت....

دخترخاص??

من ایمان دارم روزی فرا خواهد رسید و مادران سرزمین من خواهند دانست که . . . . . . . . . . . . . . . . سوپ شام نیست ناموسن[خنده]

باران

عالیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوستی ام[ماچ]

باران

خیالت مثل چرت صبح گاهی است همه اش با خودم می گویم فقط ژنج دقیقه دیگر...

نفس

خخخخخخخخ

نفس

آقا رمز پستوقبلیتو بگو میخوااااااااااام بخونم

نفس

لطفاااااااا[خجالت][خجالت]