/ 6 نظر / 6 بازدید
نفس

√رویِ پیشونیِــه, فِرِشتِه هــا نِوِشتِــه ☺ √هَرکی دُختَر ??دارِه, جاش وَسَطــِ بِهِشتِه ?? √اَز آسِمون میبـــارِه, دُرُّ طَلا و گوهَر ???? √زَر و سیم و نُقرِه, وَقتی میخــَندِه دُختَر ???? √یِکی یِدونِــه دُختر, چِراغِ خونِه دُختَر ???? √گُلابِتـــونِه دُختر,?? ماه آسِمـــونِ دُختَر ???? √قَند و نَبـــاتِ دُختَر ??, هَمیشِه باهـــاتِه دُختَر?? √اِسمِ قَشَنگ و نـــــازِش??, وِردِ لَبـــاتِه دُختَر ???? √تو شَبایِ تــاریکـ, ماه و سِتـــارِه دُخـــتَر ??⭐ √کوچیک و بُزُرگِش, فَرقی نَدارِه دُختَـــر ?? √دُختَر کـــوهِ نَمَک, دُختَر عَزیـــزِ ❤ √چِشماشو میبَنــــدِه, میخَندِه ریزِه ریزِه ☺☺ √شـــــاخِ نَبـــات دُختَر??, آبـــــِ حَیـــات دُختَر ?? √وَقتی کِه غَم دارِه دِلِت,?? میمونِه باهـــات دُختَر ☺?? √کـــــوهِ نَمَـــکـ دُختَر, بَلا کَلَــــــکـ دُختَر ?????? √مِثلِ اَنارِ شیرین??, تَـــرَکـ تَـــرَکـ دُختَر ?? √یِکی یِدونِــــــه دُختَــــر ... روزتون مباااااااااارك.... ❤??????

نفس

دوستت دارم[قلب][خجالت][ماچ][قلب][خجالت][ماچ]

نفس

اگر کسی با تو نامهربانی کرد با او مهربان باش اگر بی وفایی دیدی وفا دار باش دروغ شنیدی تو راستگو باش اگر بدی کرد خوبی کن با دشمنت دوستی کن همینطور منگل وار ادامه بده تا منهدم شی به اميد خدااااااااااااا????

اشـکـــ مترسکــــღ

♡من یک دخترم♡ باتمام احساساته دخترانه؛؛ زیبایی را دوست دارم شیطنت را دوست دارم باتو زیر باران دویدن ورقصیدن را دوست دارم نوازش را دوست دارم و… اما…. خدایم را..ایمانم را..غرور و آبرویم را… خیییلی بیشتراز اینها دوست دارم.. * روز دختـــღـــر مبارک ... * امام رضا (علیه السلام) فرمودند: کسى که حضرت فاطمه معصومه را زیارت کند پاداش او بهشت است ... میلاد نور دیده رضا, کعبه دل‏ها حضرت معصومه (علیهاالسلام) خجسته باد !

نفس

▒▒▒▒▒▒▒▒████████▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒██████████▒| ▒▒▒▒▒▒█▒▒█▒▒▒▒██▒| ▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒██▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒██▒▒████████▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒██▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒█▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒█▒▒██▒▒▒▒▒▒| ▒██▒▒█▒▒▒██▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒█▒▒██▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒‌█████▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒██▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒██▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒████████▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒█▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒‌▒▒▒██▒▒▒▒‌▒▒| ▒▒▒▒▒▒‌█████▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒██▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒| ▒██████████▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒████████▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒| ▒██▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒| ▒▒██▒▒██▒██▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒████▒▒██▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒██▒▒▒██▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒| ▒▒▒▒▒▒█████▒▒

ترانه

دیروزت مبارک ممنون بهم سرزدی آپ قشنگی بود[دست]