شما بی نظیریر

 

゜*ひげ、めがね*゜ のデコメ絵文字اجازه ندهید که دیگران شما را به هر سو که میخواهند ببرند.゜*ひげ、めがね*゜ のデコメ絵文字

خودتان مسیر زندگی خودتان را مشخص کنید

به قدرتتان ایمان داشته باشید و

هر روز برای قوی تر شدن گام بردارید...

شما بی نظیرید...

 

/ 13 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آنیتــا しѺ√乇

هوا آرام شب خاموش راه آسمان ها باز خیالم چون کبوترهای وحشی می کند پرواز رود آنجا که می بافند کولی های جادو، گیسوی شب را تنم را از شراب شعر چشمان تو خواهم سوخت برایت شعر خواهم خواند برایم شعر خواهی خواند تبسم های شیرین تو را با بوسه خواهم چید وگر بختم کند یاری در آغوش تو ای افسوس سیاهی تار می بندد چراغ ماه لرزان از نسیم سرد پاییز است هوا آرام شب خاموش راه آسمان ها باز زمان در بستر شب خواب و بیدار است …

aji

منتظر ” باش " اما ” متوقف ” نباش ! ” تأمل ” کن ، اما ” معطل ” نکن! صبور ” باش ، اما ” بی خیال ” نباش ! سرسخت ” باش ، اما ” لجباز ” نباش ! ساده ” باش ، اما ” ساده لوح ” نباش ! جسور ” باش ، اما ” گستاخ ” نباش ! ” شتاب ” کن ، اما ” شتابزده ” عمل نکن ! بگو ” آره ” ، اما نگو “حتما ” ! بگو ” نه ” ، اما نگو ” هرگز . . . . ! ! ! ! ! !‬

aji

خواهش جیگر [ماچ]

♫♪♥ هانیـــه ♥♫♪

از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛ با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند . . .[گل] لطف میکنی عزیز به وبم سرمیزنی ممنونم گلم[قلب][بغل][بغل][بغل]

گلسا

. مردمی که گل ها را دوست میدارند خود از آن گل ها دوست داشتنی ترند ... gdk; and

آنیتــا しѺ√乇

دلـــــم می گیرد از گفتن ؛ دریغا شهر قلــــبم راغروبی تیره پوشانده است ... تمام پیکرم از ســــردی شب های غربتــــ سختـــــ می لرزد ... حصــــار ذهن مـــــن آشفته و تب دار ، درونــم از حبــــاب لحظه ها سرشار ... که همچون ضربــــه های ساعت همیـــشه با قــــدم های زمــــان از دور می آیــــد ... و غــــم چون زخمـــه ای بر تــــــار تمـــام پیکرم را می خراشد از جــــدایی ها و ذهــــنم در حصار تنگ اندیشه ، صبـــــور از باور بودن ... غمـــین از حیرت ماندن دریغا ! من نمی گویم غمـــــم را با چه کس گویــــم ؟! بگو با من تو ای همـــراز ، ای همــدرد ... مگـــر آیا مجـــالی هست ؟! دلــــم می گیرد از گفـــتن ....!

ویولون

ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺯﻝ ﺯﺩﯼ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﺮﺩﯼ؟ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﺍﺯ ﻓﮑﺮ ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺒﺎﺵ ﺑﺨﻨﺪ. ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺮﯾﺰ ﻫﺮ ﮐﯽ ﺑﻬﺖ ﺑﺪ ﮐﺮﺩ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﺮﺩﻩ ﻫﺮ ﮐﯽ ﺩﻭﺳِﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻟﮑﯽ ﺣﺮﺹ ﻧﺨﻮﺭ ﺗﻮ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵ ﻣﯿﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﯼ ﺗﻮ ، ﻣﻦ ، ﻫﻤﻤﻮﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﺩﺍ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﭘﺲ ﺑﺨﻨﺪ…

mahnesa

[خرخون]

mahnesa

زندگی میتواند فوق العاده باشد ، اگر دیگران ما را به حال خودمان بگذراند . . .