ﺍﺯﺗﻪ ﺩﻝ ﺑﺨﻨﺪ

 
عکس و تصویر ﺍﺯﺗﻪ ﺩﻝ ﺑﺨﻨﺪ .… ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻝ ﺍﺭﺯﺵ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﺩﯾﮕﺮ ...

ﺍﺯﺗﻪ ﺩﻝ ﺑﺨﻨﺪ .…
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻝ ﺍﺭﺯﺵ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ
ﻭ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺷﮑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ،
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﻝ ﺗﻨﮕﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ،
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﯾﺦ ﺑﺰﻧﺪ،
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﯽ،
ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﺑﺨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺭﻭﺣﯽ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺟﺎﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺩﺭﺧﺖ ﭘﯿﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﯿﺸﻮﺩ .


/ 16 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
♫♪♥ هانیـــه ♥♫♪

اگر هر بار که لبخند بر لبانم می نشانی، می توانستم به آسمان بروم و ستاره ای بچینم، آسمان شب دیگر مثل کف دست بود..[گل]

شیدا

آتش روشن کردم وعهدکردم تا خاموش شدنش دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم! چهارشنبه سوریت مبارک[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

شیدا

اهااااااااااااااای اقاپسرااااااااااااااااااااا توصیه چهارشنبه سوری نارنجک های دستی تون رو تو جیب شلوار حمل نکنید، میترکه چهارشنبه سوری و ختنه سورونتون یکی میشه [خنده]

Roshana

ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﺮﻓﺘﯿﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﻮﺍ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﺩﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺩﯾﺪﯾﻢ 4 ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻧﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﻤﻮﺷﻮﻥ ؟ ﺑﺎﺑﺎ ﻫﻢ ﺯﺩ ﺭﻭ ﺗﺮﻣﺰ ﮔﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮﻣﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮﯾﺪ ... ﺁﺩﺭﺳﺸﻮﻥ ﺗﻮ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ... ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺖ : ﻣﺎ ﮐﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﯿﺸﯿﻢ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺁﻗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻪ |: ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﮐﺖ O_O O.o ﮐﻤﺮﻡ ﺷﮑﺴﺖ ..... ﺍﻻﻥ 4 ﺭﻭﺯﻩ ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻥ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻓﻖ ﺧﯿﺮﻩ ﺍﻡ ..... ﭼﻪ ﺷﻮﮎ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﻮﺩ.... :D :v :D‬ - feeling crazy

Roshana

از تمام رمز و رازهاي عشق جز همين سه حرف جز همين سه حرف ساده ميان تهي چيز ديگري سرم نمي شود من سرم نمي شود ...ولي راستي دلم !که مي شود

نفس

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]

نفس

فقط به عشقت ميخندم ورووورورووووووجکم

نفس

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]

باران

سلام دوستی ام من ایشالله فردا میرم مشهد....اونجا به یادت هستم لحظه ی سال تحویل برای منم دعا کن پیشاپیش عیدت مبارک[ماچ]